Ad Notam


Tv’ets tid som møbel er ikke forbi

Man kan altid regne med at krisetider afføder ekstravagant tænkning En af grundene til, at Bang & Olufsen har mistet pusten efter stor succes i firserne og halvfemserne er, at konkurrencen på kerneforretningen, designfjernsyn, pludselig blev meget stor. Pludselig skule tv’et være fladt, og så var det svært at stikke […]