Regering 2.0 – det handler om dialog 1


Informationen flyder, men hvem samler den op?
Mens danske politikere i disse dage skændes og kaster med mudder, skattestigninger og uendelige nedskæringer, bruger amerikanerne tiden på at se fremad. Det skete i denne uge på den store Gov 2.0 Expo, der satte fokus på demokratiet i en medieverden, som demokratiet selv har født.

På konferencen talte blandt andre Daniel O’Neil fra EveryBlock, som er en nyhedshjemmeside, der syndikerer lokale nyheder. Man kan gennem hjemmesiden indsnævre sit geografiske interesseområde helt ned til en enkelt husblok. Det interessante her er, at det ikke handler om bankrøverier, eller prisstigninger.

Derimod kan man via EveryBlock finde informationer om bygningsovertagelser, lukning og åbning af nye butikker, og mange andre nyttige ting om lokalområdet. EveryBlock er altså en slags demokratiske nyheder, der samler op på mere eller mindre offentligt tilgængelige informationer.

Faktisk kan man kalde demokratiseringen af oplysninger og data for en del af temaet for Gov 2.0 Expo. Andre temaer kunne være regeringen og det offentliges kontakt til borgerne, samt demokratisering af beslutningsprocesser. Et helt andet spor er anvendelsen af konkrete teknologier. Applikationer eksempelvis.

Generalløjtnant Jaffrey A. Sorensen fortalte på konferencens første dag, om forsvaret i relation til internettet og de applikationer, der kan hjælpe med at vinde fremtidens krige. I krigssituationer handler det nemlig, ligesom i et demokrati, om deling af information og viden.

Det sidste helt store spor på konferencen var cloud computing. Igen handler det om behandling og fortolkning af data og information. Herunder Danah Boyd‘s indlæg, under overskriften “Transparency Is Not Enough”, der handlede om at give befolkningen værktøjerne til at afkode informationsstrømmen. Noget som må siges at være essentielt for ethvert videnssamfund.

Se videoer fra konferencen på hjemmesiden (kræver gratis login)

Gov 2.0 Expo via @cheeky_geeky

Kan du li hvad du læser?

One thought on “Regering 2.0 – det handler om dialog

  • Peter Malling

    Det bliver spændende at se, hvad der bliver afløseren for det repræsentative demokrati. Det er tydeligt, at paradokserne i en styreform, der i stigende grad mismatcher det samfund, den skal styre, bliver stadigt mere tydelige.

Comments are closed.