Bøger


E-bøgerne indtager Afrika

Udviklingslandende springer den teknologiske evolution over Når man i dag ser en traktor køre rundt på de endeløse jyske marker, tænker man næppe på hvor traktoren kommer fra. Ikke traktorens nationalitet, men hvilken udvikling maskinen har været gennem siden de første dampdrevne modeller kom frem for over hundrede år siden. […]