Brain Computer Interface


Udviklere genstarter kunstig intelligens

Efter 50 år med blindgyder begynder MIT forfra Kunstig intelligens er i dag en robot, der kan afgøre hvorvidt et givent tidspunkt er godt at åbne køkkendøren på. Der er mildest talt langt til den verden af tænkende robotter og hjælpemidler, som vi ellers er blevet lovet igennem mange år. […]


Sjette sans implementeres i hjernen

Personlig computer får helt ny betydning Det er stadig ren sci-fi, når Tom Cruise kaster rundt med virtuelle objekter i fri luft i filmen Minority Report. Forestil dig en verden, hvor enhver flade er din skærm, og tastaturet bliver fremmanet på din hånd. En verden, hvor du med en form […]


Alt afhænger af tungen, der ser

Ny teknologi vil kilde på blindes tunger, og derved få dem til at se Folk, der mister synet, oplever angiveligt en forstærkning af deres øvrige sanser. Det hjælper dem eksempelvis med at navigere rundt i bymiljøer, kun med hjælp fra en stok. Hørelse og lugtesans giver således en ekstra dimension, […]


Tankestyret kørestol

I fremtiden bliver det langt lettere at være fysisk handicappet Naturligvis kommer mennesket til at flytte ting med tankens kraft. Det bliver nok ikke ved hjælp af Kraften, eller fordi vores hjerner pludselig erhverver sig overnaturlige egenskaber. Når mennesket flytter ting med tanker, er fordi andre i forvejen har brugt […]