Co-creation i psykiatrien


Den 20. november 2012 havde jeg den udsøgte fornøjelse at deltage i en Co-creation workshop med det meget konkrete mål, at skabe idéer og koncepter til fremtidens plejeseng i psykiatrien. Workshoppen var arrangeret af Psykiatriens Anlægssekretariat og Syddansk Sundhedsinnovation.

Workshop

Jeg var inviteret for at levere et kort indlæg omkring sundhedsteknologi, og de muligheder man har for at inkorporere nye teknologier og materialer i et udviklingsarbejde som dette.

Udover mig var direktør Jens Bay fra KR Hospitalsudstyr hentet ind for dels at dele erfaringer omkring KR’s mangeårige erfaringer med området for hospitals- og plejesenge, dels for at deltage i workshoppen, og suge til sig af inputs. Det er netop en af co-creation tankegangens store forcer, at ethvert samarbejde og udviklingsforløb, giver noget til alle deltagende parter.

Sidste oplægsholder var Gitte Anderson fra sansehuset Guldhornet i Skanderborg. Guldhornet er en del af landsbyen Sølund, og Gitte fortalte meget inspirerende om deres arbejde og erfaringer med sansestimuli som en del af behandlingen for psykiatriske patienter. Gitte tog i øvrigt prisen for dagens bedste jobtitel, da hun præsenterede sig som Snoezelkonsulent.

 

Hvorfor en ny specialseng?

Hvis man tror at en plejeseng er en plejeseng, så kan man godt tro om. Først og fremmest er der plejesenge og hospitalssenge.
Hospitalssengen er mere holdbar og dyrere end plejesengen, der er hjemmeplejens foretrukne. Men de _er_ to alen af samme stykke. Når der er tale om en plejeseng til psykiatrien, så er det således en hospitalsseng – altså en super holdbar model – specielt formet til psykiatriens behov. Primært til sikrede afdelinger.

Det system man anvender til fastspænding (fiksering) af voldelige eller selvskadende patienter i dag, er 160 år gammelt. Det består af læderbælter og -remme. De signalerer dels en meget gammeldags tilgang til psykiatrien, og dels er læder ikke ligefrem det mest hygiejniske materiale på et hospital. Man kan måske mene, at idéen om bæltefiksering er gammeldags – et emne der også blev berørt flere gange i løbet af dagen. Men som psykiatrien i Danmark er indrettet, er det altså stadig en del af patientbehandlingen. Fremover vil vi komme til at se langt færre bæltefikseringer, og måske endda et decideret forbud. Ikke desto mindre er et af kravene til fremtidens psykiatriseng, at patienten kan bæltefikseres. Men det er bestemt ikke det eneste.

 

En seng – mange behov

I projektforløbet har det vist sig, at psykiatrien har mange forskelligartede behov. Der arbejdes i projektet med fem personaer som udgangspunkt for at dække de største hovedområder. Nogle patienter kan ikke tåle ret mange stimuli, mens andre har bedst af at blive sansestimuleret. Mange patienter bruger det meste af tiden i deres seng. Ganske frivilligt. Det medfører nogle sundhedsmæssige komplikationer. Der kan være fare for liggesår, og sågar blodpropper på grund af inaktivitet og dårlig blodcirkulation.

Selve workshoppen fungerede i kraft af de mange forskellige kompetencer – psykiatriprofessionelle, designere og teknikere – utroligt godt. Der kom mange højtflyvende idéer på bordet, men tilstedeværelsen af fagligt funderede deltagere holdt innovationshøjden i skyerne og benene på jorden. Der blev fremstillet fem simple prototyper/mock-ups i mere eller mindre fuld skala. De mange idéer og koncepttanker blev behørigt opsamlet undervejs, og bliver sat sammen til illustrationer, der danner grundlag for næste runde i projektet.

Det virker meget sandsynligt at en række af de nye tiltag og designs vil finde vej til fremtidens psykiatriseng. Lige nu er det svært at afsløre ret mange detaljer, da der endnu mangler nogle iterationer i udviklingsarbejdet, men bløde kanter, fysisk sansestimuli, massage, indlejrede sensorer og patient- og personaletryghed bliver måske nogle af nøgleordene.

 

Fra buzzword til betatest

Co-creation er på mange måder et buzzword, der sjældent holder hvad det lover. Dette projekt ser dog ud til, at blive en succes. Målet for workshoppen og det videre arbejde er at lave fungerende fuldskalaprototyper, der kan bruges til test i realistiske miljøer. I sidste ende bliver produktionen sat i udbud. Det bliver spændende at følge.
i realistiske miljøer. I sidste ende bliver produktionen sat i udbud. Det bliver spændende at følge.

Kan du li hvad du læser?